аныклау


аныклау
перех.
1) уточня́ть/уточни́ть, конкретизи́ровать (формулировку, список, тему лекции, данные разведки, диагноз больного) || уточне́ние, конкретиза́ция

кайда нәрсә чәчәсен аныклау — уточни́ть, где что посе́ять

2) выясня́ть/вы́яснить (причину чего, неясные моменты в биографии кого-л.); проясня́ть/проясни́ть (сущность вопроса, обстановку где-л.); поясня́ть/поясни́ть; уясня́ть/ уясни́ть || выясне́ние; проясне́ние, поясне́ние, уясне́ние
3) лингв. поясня́ть/поясни́ть, уточня́ть/уточни́ть, определя́ть/определи́ть || поясне́ние, определе́ние, уточне́ние || поясни́тельный, поясня́ющий, уточни́тельный, уточня́ющий (интонация, слово); определи́тельный, определя́ющий
4) в ф. аныклаучы поясни́тельный, уточни́тельный, поясня́ющий, уточня́ющий (союз, член предложения, оборот)

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "аныклау" в других словарях:

 • аныклау — (АНЫКЛАНУ) – 1. Төгәлрәк итеп белү, яхшылап барлау, ачыклау, төгәллек кертү 2. диал. Әзер итү, алдан әзерләү алдан ук аныклап куйган такта белән …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • барлау — I. 1. Нәр. б. барлыгын дөресләп тикшерү 2. Группаларда шәхси составның тулылыгын аныклау. II. БАРЛАУ – Бар итү, булдыру …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • билгеләү — 1. Билге, тамга салу. Нин. б. билгесе белән хәтердә калдыру 2. Нин. б. максат белән атап, аерып, бүлеп кую. Кемнең дә булса карамагына, җаваплылыгына, файдалануына бирү, тапшыру 3. Нәр. б. микъдарын яки вакыт күләмен аныклау, шуны рәсмиләштерү… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • диакритик билге — Хәрефнең өстенә яки астына куелып, аның укылышын (мәгънәсен) аныклау яки үзгәртү өчен кулл. тор. график билге (мәс. й, ң хәрефләрендәге кебек) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • конкретлаштыру — (КОНКРЕТЛАШУ) (КОНКРЕТЛЫК) – Аныклау, ачыклау, конкретлык кертү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • тапкырлау — (ТАПКЫРЛАНУ) – 1. Билгеле бер зурлыкны яки санны билгеле мәртәбә үз үзенә куша барып арттыру 2. Кабатлау 3. Туры китерү, тәңгәлләү. Нәр. б. юнәлешен билгеләү, аныклау станциягә тапкырлап бару. ТАПКЫРЛАП ЧИГҮ – Тапкырлау билгесенә яки Х хәрефенә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • текстология — Әдәби һәм башка язма әсәрләрнең дөрес текстын аныклау белән шөгыльләнә тор. фән, филологиянең бер тармагы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • тикшерү — 1. Нәрсә турында булса да сорашып, шуны сынап, эзләп яки күзәтеп кирәкле мәгълүмәт алырга тырышу. Берәр урында нәрсәләр барын җентекләп карап, ачыклап, аныклап чыгу 2. Берәр объектның, эшнең торышы тур. махсус рәсми тикшеренү үткәрү. Нәр. б.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • тиңләшү — 1. Үзара тигезләнә, бер сызыкка, бер тәңгәлгә чыгу 2. Үлчәшү, берәр ноктага, тәңгәлгә җиткәнлекне аныклау 3. Тиң килү, тиң кыйммәттә, бердәй дәрәҗәдә булу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • шулай — а. 1. Ни хәлдә булуны, эшнең ничек баруын күрсәтә торган рәвешләрне алмаштырып килә. рәв. Күренеп торганча, хәзергечә, шушы рәвешчә 2. Әнә, менә күрсәтү алмашлыклары янында күзгә күренеп торган яки анык таныш булган эш, күренешкә, аның рәвешенә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • югары — рәв. 1. Өскә, өскә таба; киресе: түбән, түбәнгә. Түргә. Үргә. Агым үренә таба, агымга каршы. Өскә, өске яки өске катка 2. Биеккә, биеклеккә таба. Чагыштырмача биегрәк 3. Биегрәк, өстәрәк 4. с. Өске, югарыгы 5. с. Гади, натураль саннар белән… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге